Revive my mc68332 project

It has been a long time I did something with the mc68332 processor.

One of the reasons was lack of time and also the absence of a parallel port in combination with 64 bit Windows OS.

In the ‘old XP days’ one used giveio.sys to get direct access to the I/O instructions so the parallel port could be used to control an ICD BDM adaptor using the parallel port.

With the advent of 64 bits OS and the missing of a parallel port I had to place the project a bit on ice, also there were some other projects which got in the way.

But there is new hope: http://www.codeproject.com/Tips/985807/Enable-I-O-Access-From-User-Mode

There is a giveio for 64 bits!

Now I have to recreate the gnu tools set again for the mc68332 on Cygwin and 64 bits.
This page is a good start: http://www.ifp.illinois.edu/~nakazato/tips/xgcc.html althought this is for PowerPC and for MIPS.

Also since my DELL Latitude E6420 doesn’t have a parallel port I got myself a docking station with a parallel port. The one I got also came with a lot more USB ports, and even old style PS/2 plugs, a serial port, two DVI ports and 1 VGA port.

Binutils, gcc, newlib and gdb can be downloaded from the various usual locations. The current BDM tools set can be found here: http://sourceforge.net/projects/bdm/?source=typ_redirect

The BDM tools at this stage process a challenge: they compile but at many places unsigned long int is used which becomes a 64 bit on a 64 bit OS.
This I need to fix before I’ll start with gdb and running my old programs again on the mc68332 board I once designed. Initial testing shows promise.

I’ll follow up, including code changes for the BDM lib to make this running on Cygwin 64 bits.

Posted in mc68332 | Tagged | 1 Comment

MC68020 Project

See my pages here:

The Free Run MC68020

The Free Run MC68020

 

Posted in MC68020 | Leave a comment

Koshere slacht

En wat een misvattingen zijn er over dit onderwerp.
1. De naamgeving: ‘ritueel slachten’. Er is niets ‘ritueel’ aan het koshere slachten. Het is DE manier zoals die door G’d aan Moses overdragen is om PIJNLOOS te slachten. Dit naast de vele regels rondom de koshere slacht.

a) Een dier mag nooit de slacht zien van een ander dier. Alle dieren worden indivueel geslacht na nauwkeurige inspectie van de slachter op eventuele beschadigingen die duiden op mishandeling.

b) Het te slachten dier dient rustig te zijn wat betekent dat het nooit meteen na transport geslacht mag worden. Na transport dient het eerst een paar dagen tot rust te komen en gewoon eten en drinken te krijgen.

c) de messen bij de koshere slacht zijn vlijm- en vlijmscherp en worden zowel voor als na de slacht gecontroleerd (via de duimnagel van de slachter) op bramen en andere beschadigingen. Een ieder die welleens met een nieuw keukenmes zich gesneden heeft merkt dat pas veel later. De messen van de koshere slacht zijn vele malen scherper.

d) bij de slacht mag er GEEN druk op het mes gezet worden: het mes moet door de hals van het dier gaan ZONDER kracht en in 1 beweging. De hand van de slachter moet een vaste hand zijn: hij mag niet trillen. Wanneer de slachter ouder wordt en hij geen vaste hand meer heeft mag hij niet meer slachten

e) de pijnresptoren in de hals van de KOSHERE dieren loopt via het ruggemerg en gaan niet direct naar de hersenen. Aangezien het dier door de plotselinge bloeddrukverlaging in de kop vrijwel meteen bewusteloos raakt komen deze pijnprikkels niet meer aan tijdens de bewustzijn van het dier.

f) een koshere slachter is iemand die een opleiding gevolgd heeft volgens de Joodse wetten en deze G’dvrezende slachters dienen deze wetten dagelijks voor de rest van hun leven te herhalen.

Maar er zijn met dit wetsvoorstel andere problemen. Bij vrijwel elk ander wetsvoorstel debateert de 2e Kamer eindeloos over details, uitzonderingen, heeft vele hoorzittingen met alle partijen en laat zich uitvoerig informeren uit alle lagen van belanghebbenden. Dit is bij dit wetsvoorstel volkomen achterwege gelaten en op elke kritische noot waarbij met wetenschappelijk onderzoek aangetoond wordt dat Mevr. Thieme het bij het verkeerde eind is kan zij alleen maar antwoorden ‘ laten we de dieren de voordeel van de twijfel geven’ waarbij zij dus aangeeft, expliciet, niet volledig op alle details en onderzoeken op de hoogte is.

De conclusies, ook getrokken door Wageningen laten grote vragen open en het feit dat Halal en de Koshere slacht op 1 hoop gegooid worden is op zijn best een grove nalatigheid van de 2e Kamer en op zijn slechts door misinformatie zich laten voeden door emoties en niet door een gezonde rationele kijk.

Er is nog een ander probleem: dit wetsvoorstel lost op geen enkele wijze de problemen in de bioindustrie op:
1. Het vervoer. Bij elk slachtvervoer worden de dieren zodanig vervoerd dat bij elk vervoer wordt geaccepteerd dat 1 of meerdere dieren komt te overlijden bij het transport
2. bij aankomst worden de dieren stuk voor stuk de slachthuizen ingejaagd met electische stokken en achter elkaar afgemaakt.
3. Bij de ‘verdoving’ met de metalen pen gaat het in 20% gevallen mis en sterven de dieren een afgrijselijk dood doordat ze levend uitelkaar getrokken worden.

Een ieder met een klein beetje verstand die zich niet laat misleiden door misplaaste gevoelens tav de zorgvuldig gekozen terminologie ‘onverdoofd’, ‘rituele slacht’ in combinatie met ‘vrome Joden’ en ‘vrome moslims’ waarbij keer op keer geschermd wordt met ‘modern’ versus ‘traditioneel’ (en dus ‘achterhaald’ en ‘achtelijk’)
zou zich moeten realizeren dat dit wetsvoorstel hoe goed en hoe nobel het klinkt, eigenlijk de brute manier waarop wij omgaan in de bioindustrie alleen maar bevorderd.

Het gaat niet alleen om een ongeoorloofde inbreuk op de godsdienstvrijheid waarbij gemakshalve het onderscheid tussen ‘vrijheid van godsdienst’ (Freedom from religion) en godsdienstvrijheid (Freedom of religion) gemaakt wordt ten gunste van de eerste maar het gaat om een fundamentele¬† inbreuk op de geloofsbeleving en in directe inmenging van de Staat op de Kerk gevoed door een militant soort atheisme in combinatie met een misselijk makend spel rondom ‘dierenbescherming’ waarbij de echte misstanden in de bioindustrie niet worden aangepakt.

Voor mij persoonlijk als orthodoxe Jood zal het betekenen dat wij als gezin niet heel veel langer in NL zullen kunnen verblijven. Het volgende wat ‘aangepakt’ zal worden is de besnijdenis, gevolgd door de verdere inperking van het bijzonder onderwijs. Op dat moment en dus veel te laat zullen vele christenen er achter komen dat ze ons veel eerder hadden moeten steunen. De aggressiviteit waarmee alles wat met normen en waarden te maken heeft wat niet past binnen het militante atheisme zal moeten verdwijnen, desnoods via het effectief uitschakelen van Artikel 6 van de Grondwet.

Posted in Jodendom | Tagged , | 1 Comment

Hello world!

Ok then…

this is the first post…

Not sure yet what I will be blogging.

Posted in Uncategorized | 1 Comment